@article{Jarecki:1980,
  author  = "M. Jarecki and M. Drab",
  title   = "Wpływ wzrastających dawek fosfogipsu na plony roślin uprawnych",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Problemy produkcji pasz i żywności w Polsce",
  volume  = "z. 243",
  pages   = "61--67",
  year    = "1980",
  note    = "Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa",
}