@article{Greinert:1985,
  author  = "H. Greinert and M. Drab",
  title   = "Możliwości wykorzystania kory sosnowej w uprawie pomidorów szklarniowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 74",
  number  = "3",
  pages   = "117--130",
  year    = "1985",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}