@article{Greinert:1981,
  author  = "H. Greinert and M. Drab and K. Gajewski",
  title   = "Wpływ imisji z Huty Miedzi "Głogów" na zawartość makroskładników w roślinach uprawnych",
  journal = "Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 : VII walny zjazd delegatów w Zielonej Górze 1981",
  pages   = "185--192",
  year    = "1981",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}