@article{Baron-Polańczyk:2005,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Konstruowanie wielomedialnych dokumentów prezentacyjnych w ramach przedmiotu technologia informacyjna",
  journal = "Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji : Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w edukacji",
  volume  = "nr 2",
  pages   = "32--36",
  year    = "2005",
  note    = "Oficyna Wydaw. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Szczecin",
}