@article{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Pedagogiceskie prednosylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov'ja v sovremennom mire",
  journal = "Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta : Serija E : Pedagogiceskie Nauki",
  volume  = "no 11",
  pages   = "102--104",
  year    = "2005",
  note = "",
}