@article{Wysocki:1980,
  author  = "A. Wysocki and Z. Lange and M. Adamski and J. Baranowski and A. Janczak",
  title   = "Systemy interfejsowe w zastosowaniu do urządzeń pomiarowych miernictwa statystycznego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektrotechnika",
  volume  = "nr 61",
  number  = "10",
  pages   = "249--258",
  year    = "1980",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}