@article{Jazownik:2006,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Edukacja literacka w dobie kryzysu "Wielkich narracji"",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "T. 4",
  pages   = "77--94",
  year    = "2006",
  note = "",
}