@article{Banaszewski:2006,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Obraz Niemców okresu Wielkopolskiej Wiosny Ludów w pamiętnikach i publicystyce poznańskiej",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "161--178",
  year    = "2006",
  note = "",
}