@article{Stankiewicz:2006,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Atrybuty partycypacji pracowniczej w organizacji wirtualnej",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą",
  volume  = "nr 1132",
  pages   = "196--204",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, Wrocław",
}