@article{Lewandowski:2006,
  author  = "A. Lewandowski and W. Serebriakow",
  title   = "Opracowanie metodyki procesu montaæu UPS w trybie dialogowym",
  journal = "Proizvodstvo : Tehnologiā : Ekologiā : Trudy me¾dunarodnoj konferencii "PROTEK '06", t. 3",
  volume  = "no 9",
  pages   = "609--617",
  year    = "2006",
  note = ", Moskva",
}