@article{Benyskiewicz:2006,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Nagrobek Ewy Wilkowskiej córki Stanisława z Wilkowa Niemieckego",
  journal = "Studia Epigraficzne",
  volume  = "T .2",
  pages   = "185--198",
  year    = "2006",
  note = "",
}