@article{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Wykorzystanie programu powerpoint w kształceniu z zakresu technologii informacyjnej",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Techniczna i Informatyczna",
  number  = "1",
  pages   = "65--72",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa",
}