@article{Bartnicki:2006,
  author  = "T. Bartnicki and Z. Miechowicz",
  title   = "Kilka pomysłów na PCK",
  journal = "Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie",
  volume  = "nr 37",
  pages   = "28--33",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce",
}