@article{Góralczyk:2006,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Uwarunkowania konsumpcji artykułów spożywczych na przykładzie wyrobów mleczarskich i mięsnych - studium przypadku",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa",
  volume  = "nr 1118, T. 1",
  pages   = "268--273",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, Wrocław",
}