@article{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Metodologiczne konsekwencje odrzucenia analitycznej definicji moralności. Uwagi filozoficzne",
  journal = "Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej",
  volume  = "T. 46",
  pages   = "109--128",
  year    = "2006",
  note = "",
}