@article{Greinert:2006,
  author  = "H. Greinert and A. Greinert and M. Drab",
  title   = "Reakcja sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na nawożenie mineralne NPK na zrekultywowanych zwałowiskach pokopalnianych",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Nawozy naturalne, organiczne i mineralne",
  volume  = "Z. 512, cz. 1",
  pages   = "139--145",
  year    = "2006",
  note    = "Polska Akademia Nauk, Warszawa",
}