@article{Węclewski:2006,
  author  = "S. Węclewski and A. Greinert and M. Drab",
  title   = "Wpływ osadu ściekowego na wzrost roślin i zawartość makroelementów w berberysie zwyczajnym (Berberis vulgaris L.)",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Nawozy naturalne, organiczne i mineralne",
  volume  = "Z. 512, cz. 2",
  pages   = "619--626",
  year    = "2006",
  note    = "Polska Akademia Nauk, Warszawa",
}