@article{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi",
  journal = "Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji : Komputer i multimedia w pracy nauczyciela",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "8--12",
  year    = "2006",
  note    = "Oficyna Wydaw. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Szczecin",
}