@article{Sałamaj:2006,
  author  = "M. Sałamaj",
  title   = "Bezpieczne sterowniki logiczne w automatyzacji procesów produkcyjnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika",
  volume  = "nr 132 (22)",
  pages   = "55--60",
  year    = "2006",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}