@article{Borawski:2006,
  author  = "S. Borawski",
  title   = "U początków leksykografii polskiej : o pewnej potrzebie ustabilizowanego słownictwa",
  journal = "Prace Filologiczne",
  volume  = "Tom LI",
  pages   = "31--40",
  year    = "2006",
  note    = "Instytut Języka Polskiego Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa",
}