@article{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Czego się jeszcze można nauczyć od Tadeusza Kotarbińskiego?",
  journal = "Etyka",
  volume  = "nr 39",
  pages   = "34--47",
  year    = "2006",
  note    = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa",
}