@article{Stankiewicz:2007,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Kułyk and M. Moczulska",
  title   = "Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Kształtowanie procesu zmian w organizacjach",
  volume  = "z. 88",
  pages   = "30--40",
  year    = "2007",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań",
}