@article{Stankiewicz:2007,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji",
  journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "343--352",
  year    = "2007",
  note    = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot",
}