@article{Lewandowski:2007,
  author  = "A. Lewandowski and W. Serebriakow",
  title   = "Program zautomatyzowanego montażu przyrządów UPS",
  journal = "Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ : Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '07", T. 3, cz. 1",
  volume  = "no 10",
  pages   = "565--572",
  year    = "2007",
  note = ", Moskva",
}