@article{Jazownik:2007,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "O niektórych przejawach "bałkanizacji" nauczycielskich studiów polonistycznych",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 5",
  pages   = "83--105",
  year    = "2007",
  note = "",
}