@article{Stankiewicz:2007,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Wspieranie zmian kultury organizacyjnej poprzez programy etyczne przedsiębiorstw",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiebiorstw",
  volume  = "nr 1184",
  pages   = "406--412",
  year    = "2007",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, Wrocław",
}