@article{Drab:2007,
  author  = "M. Drab and H. Greinert",
  title   = "Forest reclamation of the post-mining dumps. II. Nitrogen fertilization as a key for succesful miocene strip-mine dumps reclamation",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. międzynarodowa konferencja : ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych",
  volume  = "nr 135 (15)",
  pages   = "98--105",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}