@article{Stundis:2007,
  author  = "H. Stundis",
  title   = "Parenteza w interpozycji polskich i białoruskich wypowiedzeń oznajmujących",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "263--273",
  year    = "2007",
  note = "",
}