@article{Tichoniuk:2007,
  author  = "B. Tichoniuk",
  title   = "Miejscowe formy identyfikacji osób - mieszkańców wsi Skupowo na Białostocczyźnie - w latach 60-ych XX w.",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "284--286",
  year    = "2007",
  note = "",
}