@article{Głuchowska:2006,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Mojżesz przed krzewem gorejącym. Awangarda i polityka. Margarete i Stanisław Kubicki 1910 - 1945.",
  journal = "Biuletyn Instytutu Sztuk Pięknych",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "31--43",
  year    = "2006",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}