@article{Głuchowska:2004,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Dokąd, człowieku? Czyli o poszukiwaniach artystycznych Stanisława Kubickiego",
  journal = "Ikonotheka",
  volume  = "17",
  pages   = "139--164",
  year    = "2004",
  note    = "Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa",
}