@article{Głuchowska:2002,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Artystka artyście, czyli "Hommage a Kubicki" Margarete Kubickiej",
  journal = "Studia Litteraria Polono - Slavica",
  volume  = "nr 7",
  pages   = "103--113",
  year    = "2002",
  note    = "Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa",
}