@article{Banaszewski:2007,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Rewolucja, powstanie, początek niepodległości czy niepotrzebny zryw? - Poglądy polskich uczestników i obserwatorów wokół poznańskiej Wiosny Ludów",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "Tom 1",
  pages   = "53--67",
  year    = "2007",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}