@article{Garcarz:2004,
  author  = "M. Garcarz",
  title   = "Tłumaczenie "Draculi" - filmu Francisa Forda Coppoli jako przykład skutecznej walki o zgodność przekładu z oryginałem",
  journal = "Acta Neophilologica",
  volume  = "VI",
  pages   = "69--80",
  year    = "2004",
  note    = "Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn",
}