@article{Kotylak:2008,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Metody oceny ekonomicznych skutków kontroli i audytu usług",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
  volume  = "nr 6",
  pages   = "97--104",
  year    = "2008",
  note    = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka",
}