@article{Moczulska:2008,
  author  = "M. Moczulska and J. Stankiewicz",
  title   = "Milczenie pracowników a zarządzanie wiedzą",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
  volume  = "nr 6",
  pages   = "141--146",
  year    = "2008",
  note    = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka",
}