@article{Benyskiewicz:2008,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Inskrypcja Jana Watty Belęckiego w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba w Obrze",
  journal = "Studia Epigraficzne",
  volume  = "T. 3",
  pages   = "79--88",
  year    = "2008",
  note = "",
}