@article{Kotylak:2008,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Rynek usług pocztowych - istota i funkcje",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2",
  volume  = "nr 497",
  pages   = "319--325",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}