@article{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski and W. Malinowski and P. Kowalski",
  title   = "Gra z młodzieżą wokół wartości zdrowie. Dyskurs (nie)oczekiwany o mass mediach",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : Kultura Fizyczna",
  volume  = "Z. 7",
  pages   = "95--106",
  year    = "2007",
  note = "",
}