@article{Lewandowski:2008,
  author  = "A. Lewandowski",
  title   = "Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJS 600-3",
  journal = "Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy : Sbornik Monografij",
  volume  = "T. 1",
  number  = "no 11",
  pages   = "205--210",
  year    = "2008",
  note = ", Moskva",
}