@article{Serebrâkov:2008,
  author  = "V. Serebrâkov and A. Lewandowski",
  title   = "Wykorzystanie aplikacji Visual Basic w technologicznym procesie zautomatyzowanego montażu przyrządów UPS",
  journal = "Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy : Sbornik Monografij",
  volume  = "T. 1",
  number  = "no 11",
  pages   = "227--232",
  year    = "2008",
  note = ", Moskva",
}