@article{Banaszewski:2008,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia zawartości "Studiów Zachodnich" 1992 - 2007 (t. 1-9)/ oprac.",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 10",
  pages   = "173--184",
  year    = "2008",
  note = "",
}