@article{Baron-Polańczyk:2008,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Koncepcja kształcenia ogólnotechnicznego w polskim modelu oświaty",
  journal = "Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu : Pedagogika ta Psihologiâ",
  volume  = "Vip. 393",
  pages   = "96--107",
  year    = "2008",
  note    = ""Ruta", Černivci",
}