@article{Jazownik:2007,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica",
  volume  = "9",
  pages   = "301--315",
  year    = "2007",
  note = "",
}