@article{Kotylak:2008,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Specyfika działalności państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska w gospodarce rynkowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce",
  volume  = "nr 519",
  pages   = "335--351",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}