@article{Kużdowicz:2008,
  author  = "D. Kużdowicz",
  title   = "Analiza odchyleń w sztywnym i elastycznym rachunku kosztów planowanych",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Rachunkowość a controlling",
  volume  = "Nr 14",
  pages   = "235--240",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}