@article{Benyskiewicz:2008,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Układ pokojowy Władysława Hermana z Przetysławem II w 1093(94) roku w świetle Kroniki Kosmasa",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "Tom 2",
  pages   = "15--26",
  year    = "2008",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}