@article{Narkiewicz-Niedbalec:2007,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Kompetencje studentów i licealistów w zakresie posługiwania się wiedzą o związkach",
  journal = "Zeszyt Naukowy : Socjologia. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
  volume  = "6",
  pages   = "105--117",
  year    = "2007",
  note = "",
}