@article{Tichoniuk:2008,
  author  = "B. Tichoniuk",
  title   = "O antroponimach Biłocki i Wołyński",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "250--253",
  year    = "2008",
  note    = "Katedra Biłorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa",
}