@article{Cichocki:2008,
  author  = "J. Cichocki and G. Gabryś",
  title   = "Drobne ssaki (Mammalia: Insectivora et Rodentia) Raciborza i okolic",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt",
  volume  = "nr 566",
  pages   = "17--24",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław",
}